Kurs sędziów wspinaczki sportowej 2020

W dniach 6-8 listopada 2020 w Arenie Gliwic odbędzie się kurs sędziów wspinaczki sportowej PZA. Kurs jest podstawą systemu szkolenia sędziów, umożliwiających nabycie uprawnień Sędziego PZA we wspinaczce sportowej zgodnie z odpowiednimi przepisami Polskiego Związku Alpinizmu. Kandydaci na sędziów uzyskają wiedzę w zakresie aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych oraz praktyczne umiejętności związane z pracą sędziego podczas zawodów wspinaczki sportowej we wszystkich konkurencjach.

Termin, miejsce, organizator:

6-8 listopad 2020
Ściana wspinaczkowa – Chwyciarnia, Gliwice, Akademicka 50
Organizatorzy: Polski Związek Alpinizmu, współpraca Arena Gliwice

Warunki uczestnictwa:

Ukończone 18 lat,
przedstawienie w czasie rejestracji uczestników dowodu wniesienia właściwej opłaty tytułem uczestnictwa w kursie,
w przypadku członków PZA: przedstawienie w czasie rejestracji uczestników ważnej legitymacji klubowej lub zaświadczenia z klubu o przynależności.

Podczas kursu istnieje możliwość unifikacji dla sędziów PZA. Przepisy obowiązujące w roku 2018 do pobrania ze strony www.pza.org.pl/sport/dokumenty.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w recepcji Chwyciarnii
Koszty dla kandydatów na Sędziów Wspinaczki Sportowej PZA: 300 zł (200 zł dla członków klubów zrzeszonych w PZA)

Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdów i zakwaterowania. W przypadku nieobecności opłaty nie są zwracane.
Wszystkich opłat należy dokonywać w recepcji Chwyciarnii.

Tematyka szkolenia:

Przepisy wspinaczki sportowej PZA – omówienie teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne,Nauka obsługi systemu pomiaru czasu PZA dla konkurencji na czas i bouldering,Obsługa wyników w formularzach excela (własne laptopy mile widziane),Informacje na temat rozliczania ryczałtów i delegacji sędziowskich.

Harmonogram:

Piątek, 6.11.2020
17:00 – weryfikacja uczestników,
17:20 – 19:00 – szkolenie teoretyczne,
19:00 – 19:20 – przerwa,
19:20 – 21:00 – szkolenie teoretyczne,

Sobota 7.11.2020
10:00–11:45 Szkolenie teoretyczne,
11:45 Przerwa,
12:00–13:30 Szkolenie teoretyczne,
13:30-14.15 Przerwa,
14:15–16:00 Szkolenie praktyczne
16:00 Przerwa,
16:15–18:00 Szkolenie praktyczne

Niedziela 8.11.2020
09:00–13:00 Zajęcia praktyczne na ścianie wspinaczkowej,
13:00 Przerwa,
13:30–14:30 Egzamin,
14:30 Podsumowanie i zakończenie kursu

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: rafal.kanowski@pza.org.pl

Prowadzący kurs:

RAFAŁ KANOWSKI – Sędzia wspinaczki sportowej PZA

ZORGANIZOWALIŚMY:

Mistrzostwa Śląska 2019

Baytel CUP 2019

Mistrzostwa Polski we wspinaczce na czas 2019

Ocun Testing Tour 2019

Mistrzostwa Polski w prowadzeniu 2018

SZKOLENIE KADRY SW ARENA GLIWICE