Wspinaczka terapeutyczna

Mierzymy Wysoko! - terapia przez wspinanie

Fundacja Różyczka we współpracy z Chwyciarnią Arena Gliwice serdecznie zapraszają osoby z niepełną sprawnością na zajęcia wspinaczkowe.

Wspinanie to forma aktywności ruchowej, która cieszy się coraz to większym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej wszechstronność oddziaływania na organizm spowodowała, że wspinaczka stała się również jedną z form wspomagania procesu rehabilitacji.
Fundacja Różyczka wraz z Chwyciarnią Arena Gliwice od ponad 3 lat prowadzą na co dzień zajęcia wspinaczkowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponadto organizują ogólnopolskie zawody wspinaczkowe, które na stałe wpisały się w kanon imprez sportowych dla osób z niepełną sprawnością. Obserwując coraz to większy wzrost zainteresowania tą formą aktywności fizycznej, oraz zapotrzebowanie wspinaczki jako uzupełniającej formy rehabilitacji powstała idea klubu wspinaczkowego Mierzymy wysoko!

Dla kogo?

Zajęcia skierowane są do osób z niepełną sprawnością w tym, z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, dla osób z niskim/wysokim napięciem mięśniowym czy chorobami neurologicznymi. Dla dzieci (powyżej 5 roku życia), młodzieży i osób dorosłych.

Należy pamiętać, że zajęcia mają charakter rekreacyjno – terapeutyczny i nie są procesem rehabilitacji, a tylko jego wspomaganiem. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć warto skontaktować się z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym w celu uzyskania wskazań bądź przeciwwskazań do zajęć wspinaczkowych.

Najważniejsze informacje

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę terapeutów, instruktorów wspinania, instruktorów wspinaczki terapeutyczne. Zajęcia grupowe i dla placówek zawsze prowadzone są przez 2 instruktorów. Nie obowiązują żadne dodatkowe koszty uczestnictwa w zajęciach. Organizator zapewnia cały niezbędny sprzęt.
Adres:
Chwyciarnia Arena Gliwice. ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice (na lewo od Wejścia C)

Zajęcia indywidualne:

120 zł, czas trwania: 60 minut
Zajęcia grupowe:
2-3 osoby, 90 zł od osoby, czas trwania: 60 minut
Zajęcia dla placówek:
WTZ, stowarzyszenia, szkoły specjalne, 6-7 osób, 350 zł, czas trwania: 90 minut
Osoby, które chcą się zapisać na zajęcia wspinaczkowe, przed rozpoczęciem zajęć zobowiązane są do konsultacji telefonicznej pod w/w numerem w celu dokonania wstępnej kwalifikacji do zajęć i zebrania wywiadu.

Skontaktuj się z nami

Telefon

502659370

Niezbędne dokumenty

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć musi posiadać wypełnioną kartę kwalifkacji (uzupełniania podczas wywiadu) - pobierz

Osoby zapisujące się na zajęcia zobowiązane są do podpisania następujących dokumentów: Oświadczenie inywidualne - pobierz Oświadczenie dla placówki - pobierz Regulamin zajęć wspinaczkowo-terapeutycznych Klubu Mierzymy Wysoko - pobierz Wszyscy uczestnicy zajęć zapisując się na nie, mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać regulaminu ściany wspinaczkowej oraz regulaminu Małej Areny