Dokumenty potrzebne do pobrania

Oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka - indywidualnie

Oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka - sekcje

Oświadczenie dla osoby dorosłej

Oświadczenie opiekuna sekcji

Regulaminy

Regulamin ściany wspinaczkowej

Regulamin obiektu

Regulamin parkingów

Regulamin wspinaczkowych urodzin

Regulamin sekcji wspinaczkowych urodzin