Mistrzostwa Śląska 2019

Miło nam poinformować, że w dniach 25-27 października w Gliwicach odbędą się  zawody wspinaczkowe w konkurencjach prowadzenie i na czas w ramach MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2019 oraz zawody dla wszystkich chętnych Chwyciarnia OPEN.

1. Organizacja

Ścianka wspinaczkowa Chwyciarnia, Arena Gliwice, 

2. Partnerzy

Arena Gliwice, Miasto Gliwice, Polski Związek Alpinizmu, Monolit, Simond, Singing Rock

3. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć osoby zarówno nie posiadające licencji zawodnika PZA jak i z licencją (dopuszczeni są wszyscy zawodnicy niezależnie od miejsca zamieszkania i narodowości). O przypisaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników i trenerów. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja – zgłoszenie udziału

Wymagana rejestracja wstępna przez Internet do dnia 23.10.2019 pod adresem: biuro@chwyciarnia.pl 

 • Mistrzostwa Śląska 2019 –  proszę przesłać imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika oraz nazwę klubu, jeśli należy;
 • Chwyciarnia OPEN – proszę przesłać imię i nazwisko oraz roku rodzenia obydwojga zawodników, a także nazwę zespołu (nazwa nie może być obraźliwa, zastrzegamy prawo do nakazu wymyślenia innej nazwy w przypadku nazw kontrowersyjnych);

5. Miejsce

Ścianka wspinaczkowa Chwyciarnia, Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, Gliwice

6. Opłata startowa

Mistrzostwa Śląska: 40 zł – płatne w dniu zawodów w biurze zawodów (przy braku wstępnej rejestracji 60 zł);
Chwyciarnia OPEN: 50 zł – płatne w dniu zawodów w biurze zawodów (przy braku wstępnej rejestracji 70 zł);

Wpisowe za każdy dzień zawodów jest pobierane oddzielnie.

7. Nagrody

dyplomy dla uczestników;

miejsca od 1 do 3 – medale;

8. Harmonogram

piątek, 25 października – konkurencja prowadzenie Mistrzostwa Śląska 2019

2 drogi eliminacyjne + 1 droga finałowa dla pierwszych 8 zawodników po eliminacjach (wg. regulaminu PZA);

Dzieci młodsze (do 9 lat) i dzieci (10-11 lat), 

 • 08:30 – 09:30 – rejestracja dzieci młodsze i dzieci, 
 • 10:00 – eliminacje dzieci młodsze i dzieci,
 • 14:30 – ceremonia dekoracji dzieci młodsze i dzieci

Młodzicy (12-13 lat), juniorzy młodsi (14-15 lat), juniorzy (16-17 lat),

 • 11:00 – 12:00 – rejestracja młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy, 
 • 12:30 – eliminacje młodzików, juniorzy młodsi i juniorzy, 
 • 16:00 – ceremonia dekoracji młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy
 • 16:30 – zakończenie zawodów.

sobota, 26 października – konkurencja prowadzenie Chwyciarnia OPEN

Formuła OPEN– każdy może wystartować – zawody dla amatorów (wspinaczka w 2 osobowym zespole, liczy się sumaryczny wynik obydwu zawodników) – do pokonania 8 dróg, formuła wspinania: Flash. Kategorie wiekowe: U80 (suma lat do 80 roku życia)  i U80+ (suma lat powyżej 80 roku życia)  – wspinamy się w parach (dopuszczamy także pary mieszane). Liczy się sumaryczny wynik obydwu zawodników z 8 dróg pokonanych regułą FLASH – rywalizacja i zasady sędziowania zgodnie z regulaminem PZA. Nie ma rozdziału na kategorię kobiety i mężczyźni (pary mieszane).

 • 08:30 – 10:00 – rejestracja zawodników, 
 • 10:30 – rozpoczęcie zawodów, czas trwania w zależności od ilości zgłoszonych drużyn od 4 do 6 godzin.
 • 16:30 – 17:30 – ceremonia dekoracji 

Limit czasu na jedną drogę dla zespołu – 15 minut, liczony od momentu startu pierwszego zawodnika.

niedziela, 27 października – konkurencja wspinaczki na czas Mistrzostwa Śląska 2019

Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZA

Dzieci młodsze (do 9 lat) i dzieci (10-11 lat),

 • 08:30 – 09:30 – rejestracja dzieci młodsze i dzieci,
 • 10:00 – eliminacje dzieci młodsze i dzieci,
 • 14:30 – ceremonia dekoracji dzieci młodsze i dzieci

Młodzicy (12-13 lat), juniorzy młodsi (14-15 lat), juniorzy (16-17 lat),

 • 11:00 – 12:00 – rejestracja młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy,
 • 12:30 – eliminacje młodzików, juniorzy młodsi i juniorzy,
 • 16:00 – ceremonia dekoracji młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy
 • 16:30 – zakończenie zawodów.

9. Informacje dodatkowe

Minimalna ilość osób startujących w danej kategorii wiekowej (dotyczy zawodów w dn. 25 i 27.10.2019 r.) wynosi: 5.

O wzięciu udziału w klasyfikacji Mistrzostwa Śląska (Makroregion Śląskie, Opolskie i Dolnośląskie) decyduje siedziba klubu do którego przynależy zawodnik, a w przypadku zawodników niezrzeszonych jego miejsce zamieszkania. Uczestnicy Mistrzostw Śląska – proszę przesłać imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika oraz nazwę klubu, jeśli należy. 

Dla uczestników Chwyciarnia Open – proszę przesłać imię i nazwisko oraz roku rodzenia obydwojga zawodników, a także nazwę zespołu (nazwa nie może być obraźliwa, zastrzegamy prawo do nakazu wymyślenia innej nazwy w przypadku nazw kontrowersyjnych);

Ściana w dniu 25.10 będzie nieczynna, 26.10 będzie nieczynna z możliwością otwarcia po zawodach, a w dniu 27.10. 2019 będzie czynna normalnie z wydzieloną strefą na zawody.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Regulamin PZA

Baytel CUP 2019

Miło nam poinformować , że ruszamy z nowym cyklem zawodów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży
pod nazwą: BAYTEL CUP CHWYCIARNIA ARENA GLIWICE.

Termin wydarzenia: 09.06.2019;
Biuro zawodów: czynne od 09:00 — 10:00 (rejestracja zawodników);
Rozpoczęcie rywalizacji: od 10:30 – 14.30
Wręczenie nagród w kategorii U8 i U 10: 14.40;
Faza finałowa kategorii U12 i U14: 14.45-15:45:
Wręczenie nagród w kategorii U12 i U14: 16.00;
Zakończenie zawodów: 16.15;
Wymagana rejestracja wstępna: przez Internet do dnia 06.06.2019 pod adresem: biuro@chwyciarnia.pl (Proszę podać Imię nazwisko miesiąc i rok urodzenia Uczestnika);
Wpisowe: 20,- zł – płatne w dniu zawodów w biurze zawodów;
Formuła:
Kategoria U8 – 4 drogi , które wyłonią Zwycięzcę;
Kategoria U10 – 6 dróg, które wyłonią Zwycięzcę;
Kategoria U12 i U14 – 5 dróg na wędkę + 1 droga z dolna asekuracją dla pierwszych 6 zawodników po przejściu 5 dróg;
Kategorie wiekowe:
U8 (Krasnale – do 8 lat),
U10 (9 -10lat)
U12 (11-12lat)
U14(13-16lat)
Decyduje miesiąc urodzenia!
Nagrody: pierwsze 6 miejsc dyplomy; od 1 do 3 medale + nagrody rzeczowe, puchar dla Zwycięzcy;
Czas trwania: ok. 8 godzin
Miejsce: Chwyciarnia Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice;
Dla publiczności wstęp wolny.
Ściana w tym dniu będzie czynna od godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy.
Patronat medialny: wspinanie.pl, Super Bajtel, Tuba Gliwic, Pomysłowi Rodzice i TenTaTo

Regulamin zawodów Baytel Cup 

Mistrzostwa Polski we wspinaczce na czas 23.03.2019

23 marca w Gliwicach odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów w konkurencji wspinaczki na czas, format rekordu.

1. Partnerzy i sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu
Arena Gliwice
Miasto Gliwice
CHwyciarnia

2. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

3. Rejestracja
Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 20.03.2019. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

5. Nagrody i świadczenia organizatora
• pierwsze miejsca: puchary,
• miejsca 1–3: dyplomy i medale.

6. Opłata startowa
Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy – 40 zł
Seniorzy i młodzieżowcy – 50 zł (juniorzy startujący w kategorii senior nie wnoszą dodatkowej opłaty).
Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją

7. Miejsce
Ścianka wspinaczkowa Chwyciarnia w Arenie Gliwice, ul. 8. 8. Miejsce
Ścianka wspinaczkowa Chwyciarnia w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, Gliwice

8. Harmonogram
Sobota, 23 marca 2019
Młodzicy – 10 metrów
• 09:00 – 09:30 – zapisy dla młodzików w biurze zawodów,
• 10:00 – 11:30 – praktyki i eliminacje dla młodzików,
• 11:45 – 12:15 – finały młodzików (8 zawodników)
• 12:30 – ceremonia dekoracji
Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy
• 11:30 – 12:30 – zapisy w biurze zawodów,
• 13:00 – 15:00 – praktyki i eliminacje,
• 15:15 – 16:15 – finały
• 16:30 – ceremonia dekoracji

• 16:45 – 18:00 – spotkanie z trenerami KN Olimpijskiej i Młodzieżowej, na spotkanie zaproszeni są również pełnoletni zawodnicy KN Olimpijskiej,

9. Osoby oficjalne
Dyrektor zwodów: Wojciech Kurz
Sędzia główny: Rafał Kanowski
Sędzia PZA: Tomasz Sordyl
Sędziowie staż: Tomasz Piąstka, Tomasz Polichnowski.

Ocun Testing Tour 2019

 

Początek roku to idealny moment, by spróbować czegoś nowego, może czegoś lepszego? I tutaj pojawia się okazja – Ocun Testing Tour. Kolejna edycja największego w kraju testu butów wspinaczkowych.

 

Ocun Testing Tour od wielu lat przyciąga szerokie grono miłośników wspinaczki. Dlaczego? Powód jest oczywisty – testy organizowane przez markę Ocun są marką i okazją samą w sobie. Wszystko, aby dokładnie przymierzyć oraz sprawdzić, jak spisują się najnowsze modele butów wspinaczkowych z oferty czeskiego producenta. Podczas OTT nie może też zabraknąć nowinek technologicznych. Tym razem fani wspinaczki będą mieli możliwość wypróbowania w warunkach “bojowych” absolutnej nowości – butów Ocun Jett QC!

 

Ważne (szczególnie w przypadku mniej doświadczonych adeptów wspinaczki) jest to, że uczestnicy OTT mogą liczyć na profesjonalne wsparcie specjalistów Ocun. Organizatorzy eventu będą służyć ekspercką wiedzą oraz pomocą. Nie ma co ukrywać, przy wyborze optymalnego modelu butów to priorytet.

Opinia użytkowników, także jest tutaj istotna a zdanie uczestników OTT jest istotnym czynnikiem, który pomaga inżynierom Ocun określić przyszłe kierunki rozwoju i jeszcze lepiej dopasować nowe produkty do potrzeb nawet tych, najbardziej wymagających wspinaczy.

 

Ale czy samo mierzenie, testowanie, porównywanie i dzielenie się spostrzeżeniami to wszystko? Skąd! OTT jak zawsze jest doskonałym pretekstem, by wyrwać się z domu i spędzić czas w gronie osób, które podzielają wspinaczkową pasję. Czy będzie to świetna zabawa na poziomie? To już trzeba sprawdzić osobiście, a organizatorzy „dosłownie” staną na wysokości… zadania.

 

Zapraszamy wszystkich, nie tylko profesjonalistów i „niedzielnych” wspinaczy ale i osoby, które nigdy nie miały styczności z tematem wspinaczki. Pomoc i jakość obsługi gwarantowana.

Ocun Testing Tour 2019 odbędzie się 6 lutego (środa) w Chwyciarni Areny Gliwice – najwyższej, zadaszonej ścianki wspinaczkowej w Polsce. Startujemy o godz. 15.00.

 

19 metrów wysokości i ponad 950m2 przestrzeni do wspinania, nie tylko brzmi imponująco, ale i wygląda. W ramach wydarzenia zostały przygotowane specjalne rabaty nawet do -25%.

 

Do zobaczenia na szczycie.

Mistrzowskie wspinanie na ścianie

W najbliższą niedzielę, dziewiątego grudnia w hali sportowej Arena Gliwice odbędą się Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej. Zawody rozegrane zostaną na imponującej ścianie wspinaczkowej Chwyciarnia, rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: seniorów i młodzieżowców. Swój start w zawodach potwierdzili czołowi zawodnicy kraju, między innymi Ida Kupś wicemistrzyni Polski z 2017 roku.

W rundzie eliminacyjnej zawodnicy będą mieli do pokonania po dwie drogi wspinaczkowe, do finału awansuje ośmiu najlepszych, a o zwycięstwie zdecyduje to kto dojdzie najwyżej na finałowej, ekstremalnie trudnej trasie. 

Początek rywalizacji o godzinie 10:45, finały zaplanowane są na godzinę 15:30.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram na stronie PZA: 
http://pza.org.pl/news/news-sport/mistrzostwa-polski-w-prowadzeniu-gliwice-2018

SZKOLENIE KADRY SW ARENA GLIWICE