CENNIK PODSTAWOWY

RODZAJ BILETU WEJŚCIE NORMALNE WEJŚCIE ULGOWE WEJŚCIE DZIECIĘCE
Do 16 OD 16 I W WEEKEND Do 16 OD 16 I W WEEKEND Do 16 OD 16 I W WEEKEND
WEJŚCIE JEDNORAZOWE 22 28 18 22 14 18
W CHARAKTERZE ASEKURANTA 5 5
BILET RODZINNY 2+1 40 50
BILET RODZINNY 2+2 50 60
SZKOLENIE Z ZASAD ASEKURACJI 20 20
POWTÓRKA SZKOLENIA Z ASEKURACJI 10 10

 

Wejście ulgowe obowiązuje dla dzieci od 12 roku życia i studentów za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz członków KW zrzeszonych w PZA.
Bilet dziecięcy obowiązuje tylko dla dzieci do 12 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
Bilet rodzinny upoważnia do jednorazowego wejścia na ścianę dwie osoby dorosłe wraz z jednym lub więcej dzieci.
Wejście w charakterze asekuranta to opłata dla osób niewspinających się ale asekurujących i przebywających na hali wspinaczkowej. Opłata nie dotyczy osób płacących za szkolenie z zasad asekuracji. Szkolenie z zasad asekuracji odbywa się z założenie co godzinę (pierwsze szkolenie od godz.17) – w zależności od dostępności Instruktora.
Prowadzenie zajęć sekcji zewnętrznych i przyprowadzania grup zorganizowanych wymaga wcześniejszego (min. 1 tydz.) zgłoszenia na recepcji lub drogą elektroniczną u koordynatora. Minimalna ilość osób w sekcji zewnętrznej wynosi 4 osoby.
W cenie biletu oferujemy szafki na kluczyk oraz szatnie z prysznicem. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 30zł. Kaucja za kluczyk do szatni wynosi 10zł.
Powtórne szkolenie dotyczy tylko osób, które były już szkolone wcześniej na Chwyciarni Arena Gliwice.
Każde wejście jest nielimitowane czasowo.
Ze względu na odbywające się inne wydarzenie w Małej Arenie, prosimy o zabieranie swoich rzeczy z szatni po zakończeniu wspinania. Pozostawione rzeczy będą usuwane.

WEJŚCIA ZORGANIZOWANE

TYP SEKCJI WEJŚCIE NORMALNE WEJŚCIE ULGOWE WEJŚCIE DZIECIĘCE
SEKCJE ZEWNĘTRZNE
SEKCJA DO 6 OSÓB 22 17 15
SEKCJA OD 7 DO 12 OSÓB 19 15 13
TRENER 5
SEKCJE CHWYCIARNIA ARENA GLIWICE
SEKCJA 4 RAZY W MIESIĄCU (2h ZAJĘĆ) 190 150
SEKCJA DLA DOROSŁYCH 8 RAZY W MIESIĄCU (2h ZAJĘĆ) 260 220
SEKCJA DLA DZIECI DO 6 ROKU ŻYCIA 4 RAZY W MIESIĄCU (1h ZAJĘĆ) 110
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z INSTRUKTOREM 1h/2h 90/150

KARNETY

KARNETY WEJŚCIE NORMALNE WEJŚCIE ULGOWE WEJŚCIE DZIECIĘCE
KARNET NA 8 WEJŚĆ 150 120 90
KARNET NA 4 WEJŚCIA 85 70 55

Karnet jest ważny dwa miesiące od daty zakupu.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

RODZAJ SPRZĘTU CENNA
UPRZĄŻ WSPINACZKOWA 5
PRZYRZĄD ASEKURACYJNY GRI-GRI + KARABINEK HMS 5
LINA DYNAMICZNA 10
WOREK Z MAGNEZJĄ W KULCE 5

Wypożyczenie sprzętu jest jednorazowe oraz nielimitowane czasowo.