W zawodach mogą uczestniczyć osoby zarówno nie posiadające licencji zawodnika PZA jak i z licencją. Są to zawody amatorskie, organizowane w celu popularyzacji wspinaczki sportowej oraz aktywnego stylu życia skierowane przede wszystkim dla osób początkowych i średniozaawansowanych. Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników i trenerów. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

  • Kategorie wiekowe:

Przynależność do kategorii wiekowych uzależniona jest od roku i miesiąca urodzenia zawodnika.

U8 (krasnale) – do 8 lat

U10 – 9 – 10 lat

U12 – 11 – 12 lat

U14 – 13 – 16 lat

Chłopcy i dziewczęta startują wspólnie na tych samych drogach w ramach tej samej kategorii wiekowej, ale klasyfikowani są osobno z podziałem na chłopców i dziewczęta.

  • Zgłoszenia: przez Internet do 06.06.2019 pod adresem biuro@chwyciarnia.pl lub w dniu zawodów . W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia. Opłatę startową – 20zł należy uiścić w dniu zawodów podczas weryfikacji zgłoszeń. W czasie rejestracji wymagane będzie podpisanie zgody rodziców na wspinaczkę dziecka oraz akceptację regulaminu.
  • Nagrody:

I miejsce – Puchar, medal, dyplom + nagrody rzeczowe.

II i III miejsce – medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

IV – VI – dyplomy.

  • Harmonogram:

Biuro zawodów: czynne od 09:00 — 10:00 (rejestracja zawodników);

Rozpoczęcie rywalizacji: od 10:30 – 14.30;

Wręczenie nagród w kategorii U8 i U 10: 14.40;

Runda finałowa kategorii U12 i U14: 14.45-15:45:

Wręczenie nagród w kategorii U12 i U14: 16.00;

Zakończenie zawodów: 16.15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów przez wzgląd na ilość zawodników.

  • Przebieg konkurencji:

Zawodnicy kategorii U8 wspinają się na 4 drogach z górną asekuracją, które wyłonią zwycięzcę.

Zawodnicy kategorii U10 wspinają się po 6 drogach z górną asekuracją, które wyłonią zwycięzcę.

Zawodnicy kategorii U12 i U14 wspinają się po 5 drogach z górną asekuracją. 6 pierwszych zawodników z kategorii U12 i 6 pierwszych zawodników z U14 przechodzi do rundy finałowej, w której zawalczą na jednej drodze wspinając się z asekuracją dolną. W finale dla kategorii U14 obowiązuje strefa izolacji.

  • Wyłonienie zwycięzcy:

Wynik klasyfikacji generalnej oblicza się na podstawie sumy miejsc zdobytych na każdej z dróg w poszczególnej kategorii. Im mniejszy wynik tym wyższe miejsce. W rundzie finałowej w kategorii U12 oraz U14 lepsze miejsce ma zawodnik, który uzyskał większy postęp na drodze finałowej. Zawodnicy tej rundy startują w odwrotnej kolejności do miejsc zajętych po eliminacjach.

Miejsce na każdej drodze wynika z postępu jaki odniósł zawodnik. Do każdego kolejnego chwytu przypisana jest kolejna liczba punktów. Zawodnik ma tylko jedną próbę na danej drodze. Zawodnikowi, który ukończy drogę, przyznaje się wynik „top”. W przypadku odpadnięcia zawodnika od ściany albo wydania przez sędziego polecenia przerwania startu przez zawodnika, osiągniętą przez niego wysokością jest najdalej położony (zgodnie z przebiegiem drogi), utrzymany lub użyty chwyt. Za chwyt utrzymany przyznawana jest liczba punktów stosowna do danego chwytu na drodze. Jeżeli zawodnik wykona z tego chwytu ruch w kierunku przebiegu drogi do tego punktu dodawany jest plus (+). Zawodnicy mają 5 minut na przejście drogi. W przypadku miejsc ex-auquo dla zawodników kategorii U12 i U14 bierze się pod uwagę wyniki rundy eliminacyjnej. W przypadku miejsc ex-aequo dla pierwszych 3 zawodników kategorii U8 i U10 zawodnicy startują na drodze superfinałowej. Jeżeli w  superfinale również pojawią się miejsca ex-aequo wtedy bierze się pod uwagę czas przejście – im krótszy tym lepsze miejsce.

  • Osoby oficjalne:

Dyrektor zawodów: Wojciech Kurz

Sędzia główny: Mateusz Nawratek

Routesetterzy: Mateusz Nawratek, Łukasz Tański, Krzysztof Roza.